Om oss

Välj stad

A & A Hemtjänst är ett aktie bolag med säte i Halmstad. A & A Hemtjänst är ett tjänsteföretag inom äldreomsorgen som idag bedriver sin hemtjänstverksamhet i Halmstad kommun. Halmstad kommun har infört kundval i hemtjänsten som innebär att du själv väljer vem som skall utföra den service och omsorg som kommunen har beviljat dig. 

Vår Kompetens

Med hjälp av medarbetare vars arbete präglas av lång erfarenhet inom vård och omsorg, där empati och lyhördhet är självklarhet, kan vi erbjuda det bästa service och omsorg till äldre och funktionshindrade i Halmstad.
Vi har en lång och gedigen erfarenhet av att arbeta inom hemtjänst, personligassistans och gruppbostäder både som mark personal och bemannings ansvariga.
Vi är professionella, detsamma kräver vi av våra medarbetare och samarbetspartners.
Vi kvalitetssäkrar vår personal genom adekvat utbildning, drog och alkoholpolicy samt kontroll på brottsregistret. Med detta försöker vi säkra att rätt personer kommer till ditt hem.
Vår verksamhet skall utgå ifrån den enskildes önskan så att vi gör en individanpassat rekrytering, om önskan finns kanske till och med hemspråkstalande medarbetare, men kravet är att dessa medarbetare skall ha kompetens som sjuksköterska/undersköterska eller erforderlig erfarenhet inom hemtjänst. 
Vi kommer dessutom regelbundet ha kvalitetsuppföljning.