Hemtjänst

Hushållsnära tjänster / Städservice

A & A Hemtjänst erbjuder serviceinsatser, personlig omvårdnad samt delegerade och instruerade hälso- och sjukvårdsinsatser.
Du som kund tillsammans med din kontaktman i A & A Hemtjänst gör en genomförandeplan som beskriver hur just du vill ha ditt stöd utformat och genomfört. Din kontaktman har sedan ett särskilt ansvar för att hemtjänsten hos dig fungerar på ett bra sätt. Dina egna synpunkter och önskemål är mycket värdefulla för att vi ska kunna erbjuda en god hemtjänst. Det är viktigt att du deltar i sysslorna efter din egen förmåga. Målsättningen med hemtjänst är att göra det lättare för dig att leva ett självständigt liv i din egen bostad.

 

De hemtjänstinsatser som du har rätt till enligt Socialtjänstlagen och som du från A & A Hemtjänst kan få hjälp till är följande:

 • Städning
 • Tvätt och strykning
 • Inköp av dagliga varor
 • Personlig hygien
 • Dusch
 • Förflyttning 
 • Hjälp med på- och avklädning
 • Tillredande av frukost och kvällsmat
 • Matning
 • Medicinskt hjälp, egenvård 
 • Bäddning
 • Tillsyn
 • Socialt samvara

 

 

A & A Hemtjänst erbjuder även hushållsnäratjänster i Halmstads kommun. Du har möjlighet att sänka din skatt med 50 % om du anlitar A & A Hemtjänst att utföra hushållsarbete.

För att få skattereduktion ska arbetet vara utfört i eller i nära anslutning till bostaden.


Detta kan du få skattereduktion för:

Städ, inköp, tvätt, strykning, små reparationer i hemmet, trädgårdstjänster, putsning av glas, snöskottning m.m.